Biyokütle Enerji Santrali Maliyeti Ne Kadar? Nasıl Kurulur ve Şartları

Biyokütle enerji santralinin kurulum ücreti, sermaye ücretlerini ve mali analiz ücretlerini kapsamaktadır. Planlama izin ve onayları için kişilerin Çed raporları hazırlaması, lisans alması ve santrale uygun bir araziyi delil göstermesi gerekmektedir. Enerji santrali yatırımı için öncelikle enerjiye gerçekten ihtiyacı olan bir yere kurulup kurulmadığına dikkat edilmelidir. Biyokütle santralleri, geniş bir gelir kaynağına sahip olduğundan, doğru bir yatırım kaynağıdır. Aynı zamanda riskli olması, santralin kurulumunun herkes tarafından yapılmamasına neden olmaktadır. büyük bir gelir kaynağına sahip olmak mümkün olsa da, çok büyük bir borç altına girip iflas etmek de mümkündür.

Enerji Santrali Kurulum Maliyetleri Nelerdir?

Enerji santrali kurulumunda maliyet tablosu şu şekildedir:

 • Tarım ve hayvandan elde edilecek biyogazın 10 MW değerinde olması durumunda 2.300.000 USD yatırım gerekmektedir.
 • Belediye katkısı ile oluşturulan insan atığı ile çalışan Biyogaz enerji santralleri için 10 MW değerinde bir santrale 3.500.000 USD yatırım yapılmalıdır.
 • Termal Proses hayvan ve tarım atıklarından yapılacaksa 12 MW gücündeki bir santral için 2.500.000 USD yatırım yapılmalıdır.
 • Termal proses katı atık ile çalışacaksa, 14 MW enerji üretebilecek bir santral için 9.700.000 USD yatırım yapılmalıdır.
 • HES yapılması için kurulan bir santralin rezervuarlı tipte olması durumunda 80 MW elektrik üretilir. Bunun için 1.400.000 USD yatırım yapılmalıdır.
 • Kanal tipi HES ise 7 MW elektrik üretebilir. Bunun için 1.800.000 USD yatırım yapılmalıdır.
 • Jeotermal santral kurulumunda 20 MW elektrik enerjisi üretilmektedir. Bu santralin kurulumu için 3.500.000 USD yatırım gerekmektedir.
 • Güneş santrali kurulumunda 5 MW elektrik elde edilir. Bu santral için yatırım miktarı ise 900.000 USD’dır.

biyokütle enerji santrali

Enerji Santrali Kurulumunda Dikkat Edilecek Unsurlar Nelerdir?

Enerji santralinin kurulumu için önemli noktalar, santral yatırımının ne kadar büyük olursa o kadar büyük borç altına girilebileceğidir. Enerji sektörü, Türkiye’de riskli alanlar arasındadır. Enerji sektörüne giren bir iş adamı, büyük bir kazanç elde edebileceği gibi, büyük bit borcun altına da girebilir.

Bahsedilen  kurulum ücretlerinde finansman değerleri hariç olarak belirtilmiştir. Ayrıca hayvansal atık ile elde edilecek santrallerde, hammadde olarak kullanılacak hayvan atıklarının ücretleri, önemli değişiklikler göstermektedir. Katı atıkların hesaplanmasında ise günlük 1.000 ton üretim kapasitesine göre hesaplama yapılmaktadır. katı atık biyogaz projelerinde ayrıştırma tesisi kurulması zorunludur. Bu nedenle biyokütle enerji santrallerinde katı atık kullanıldığında maliyet artmaktadır. Biyokütle modellerine sahip santrallerde eğer atık kullanılacaksa, devlet tarafından getirilen kriterler baz alınmakta ve ayrıştırma tesislerinden temizlik alanlarına kadar pek çok alan kurulmaktadır. Bu nedenle biyosantraller, diğer elektrik üreticisi santrallere göre daha fazla maliyet gerektirir.

biyokütle enerji santrali1

Enerji Santrali Kurulum Adımları Nelerdir?

Enerji santrallerinde kurulum işlemleri şu şekilde sıralanmalıdır:

 • Danışmanlık hizmetleri: Bu işe yatırım yapacaksanız mutlaka danışmanlık almalısınız. Danışmanlığınızı santral danışma merkezlerinden, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’ndan alabilirsiniz.
 • Satın alma ve inşa: Satın alma işlemlerinde aldığınız danışmanlığı göz önünde tutmalısınız. Enerji hattı bağlantısı gibi işlemler de danışmanlık sırasında size yol gösterildikten sonra yapacağınız işlemlerdir.
 • Planlama izni ve onayı: Planlama onayları Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı tarafından verilmektedir. Bunlar için enerji santralinin kontrolleri yapılmakta, lisansı alınmaktadır.
 • Santral operatörlerinin seçilmesi: Santraller, tehlikeli ve zorlu çalışma koşullarına sahiptir. Bu nedenle çalışacak kişilerin eğitim alması gerekmektedir. Personel eğitimlerinin masrafları da santral sahibi tarafından karşılanmaktadır.
 • Üretime başlama: Personelin eğitimi tamamlandıktan sonra ağır işçi sigortası ile başlaması gerekmektedir. Üretime başlama aşamasından hemen sonra 1 ay içinde kişinin analizde bulunması gerekir. Analiz, ham maddeye erişime ve üretimin ham maddeye oranına göre kar- zarar tablosu şeklinde işlemektedir.

Enerji Santralinde Mali Analiz Nasıl Yapılır?

Enerji santralinin kurulumunda mali değerlendirmeler, üretilen enerjinin değerlendirmesidir. Enerjinin değerlendirilmesi için kurulumdan sonra ham madde ile ortaya çıkan ürünün karşılaştırılması gerekmektedir. üretilen enerjinin çiftlik işletmesinde kullanılması, çiftliklerden karşılıklı gübre alımı ile desteklendiğinde, sürekli işleyen bir çarka dönüşür. Yatırım ekipmanlarının uzun süreli ve aktif kullanımı yıpranmaya neden olacaktır. bu nedenle uzun vadede santral sahibinin bakım ve onarım ücretlerini ayırması gerekecektir. Planlama aşamasında ise tesis ve peyzaj ücretleri de verileceğinden, ilk 6 ay santralin kazancı maliyetini çıkarabilir. Mali analiz, tüm değişkenlerin hesaplanması ile ortaya çıkan bir değerlendirmedir. Ekipman arızasından organik ürün getirilirken harcanan benzine kadar tüm değişkenler hesaplanmalıdır.

Biyokütle Enerjisi

Enerji Santralinin Gelir Kaynakları Nelerdir?

Enerji santrallerinin geliri ,sadece ortaya çıkan ana ürün olmayabilir. Santralin istemsiz olarak ürettiği yan ürünler de gelire tabidir. Bu nedenle bir biyokütle santralinin gelir kaynakları şu şekilde sıralanabilir:

 • Karbon satışı geliri
 • Elektrik satışı geliri
 • Açığa çıkan ısı maddelerinin satış bedeli
 • Organik artık gübre satış bedeli

Biyokütlede eğer organik ürün kullanılmakta ise, artık gübre de kullanılır. Ancak bazı durumlarda gübrenin tamamı kullanılamaz. Kullanılmayan gübre, çiftliklere satılır ve buradan da gelir elde edilir. Ayrıca her kimyasal tepkime bir ısı açığa çıkarır. Bu da santralde aynı zamanda ısı üretildiğini de gösterir. Üretilen ısı çevre konut ve iş yerlerine gönderilerek enerji santralinin gelir kaynakları arasına girer.

Mesaj Bırakabilirsiniz