Portekiz’de işçi alımı yapan ve arayan firmalar (2024 Türk firmalar)

2024’de Portekiz’de çalışmak, Portekiz işleri ve açık pozisyonlar

2024 yili portekizde asgari ucret ne kadar is olanaklari nasil konumdadir

Portekiz, iş ilanları, koşulları, istihdam olanakları açısından birçok seçenek sunan ve çalışanlarına birçok hak tanıyan bir Avrupa ülkesidir. Portekiz vatandaşı olmayan vatandaşlar İngilizce konuşarak yabancı dil bilme yüzdesi yüksek olan Avrupa ülkelerinden biri olan Portekiz’de birçok işte çalışabilmektedir. Portekiz; İklimi, kültürü, düşük yaşam maliyeti ve yüksek yaşam kalitesi ile uluslararası çalışanlar için Avrupa’nın en iyi seçeneklerinden biridir. Portekiz’de çalışan yabancı uyruklular, Portekiz’deki toplam işçi sayısının yaklaşık %3,2’sini oluşturmaktadır.

Portekiz, genel refah ve işçi hakları açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. 2024’de ABD News dergisinin yaşam standardı, çalışma koşulları, satın alma gücü gibi standartları esas alarak yaptığı araştırmaya göre; Portekiz, dünyanın en yaşanabilir ülkeleri arasında 21. sırada yer alıyor.

Portekiz’deki çalışma koşulları, işçi haklarını koruyacak şekilde Portekiz hükümeti tarafından belirlenir. Portekiz’de çalışma saatleri, çalışanlar için günde maksimum 8 saat ve haftada maksimum 40 saattir. Portekiz’de saat başına asgari ücret en az 4,38 avro ve tam zamanlı bir iş için asgari ücret 2024 için 775 avro. Portekiz’de özel sektördeki çalışanların asgari ücret payı %23,5.

Portekiz’de ortalama ücretler diğer Avrupa ülkelerine göre düşük kalıyor ancak ülkedeki yaşam kalitesinin yüksek olması nedeniyle son yıllarda Portekiz’de çalışmak isteyen yabancıların sayısı arttı. 2024’de Portekiz’de ortalama brüt aylık maaş, yılda 18.000 Euro’ya karşılık gelen yaklaşık 1.314 Euro’dur.

Portekiz’de çalışmak isteyen yabancılar; Portekiz çalışma izni aldıktan sonra bir iş bulabilirler, Portekiz hükümeti tarafından tanınan tüm işçi haklarından yararlanabilirler ve Portekiz işçi koruma yasaları tarafından korunurlar. Portekiz’de yabancıların çalışmayı tercih ettiği iş sektörleri arasında en yüksek maaşlar turizm, hukuk ve bilişim teknolojilerinde bulunuyor.

Hangi sektörler Portekiz’de en fazla istihdam olanağına sahiptir?

Portekiz’deki istihdam büroları ve iş ilanlarına göre yazılım, doktor, hemşire, garson, barmen, tercüman, pazarlama ve müşteri hizmetleri en fazla istihdam sağlanan meslek gruplarıdır. Portekiz’de işsizlik veya istihdam sorunu yoktur, bu nedenle çoğu iş sektöründe iş bulmak mümkündür.

Yaygın olarak hizmet sektörü olarak bilinen üçüncü sektör, çalışan nüfusun %69,8’ini istihdam etmektedir ve Portekiz’de iş sağlayan ana sektördür. Portekiz’de hizmet sektörünü, toplam işgücünün %24,7’sini oluşturan sanayi sektörü ve %5,5’ini oluşturan tarım ve balıkçılık sektörü izlemektedir. Portekiz ekonomisinin en büyük payını oluşturan hizmet sektöründeki başlıca iş kolları ticaret ve turizmdir.

İngilizce konuşanlar için Portekiz’deki iş fırsatları nelerdir?

Birçok şirket İngilizce konuşan çalışanlar aradığından, Portekiz’de İngilizce konuşanlar için çok sayıda iş fırsatı vardır. Bilgi teknolojisi işleri, İngilizce konuşan çalışanlar için en çok istihdam edilebilir olanlardır. Bilgi teknolojisinin yanı sıra turizm sektörü, Portekiz’de İngilizce konuşan çalışanlar için birçok iş fırsatı sunmaktadır. Özellikle restoranlar, barlar ve oteller Portekiz’de yüksek oranda İngilizce konuşan çalışanlar istihdam etmektedir.

Portekiz’de en çok arzu edilen işler nelerdir?

Portekiz’de en çok talep edilen meslekler aşağıda listelenmiştir.

 • Muhasebeci
 • Mimar
 • Doktor
 • Sağlık çalışanı
 • Yardım Masası teknisyeni
 • Otel yöneticisi
 • Pazarlama Müdürü
 • Hemşire
 • Ürün Müdürü
 • Resepsiyonist
 • Yazılım geliştirici
 • Öğretmen
 • UX Tasarımcısı
 • Web geliştiricisi

Hizmet sektörü, Portekiz’de çalışmak isteyen ve Portekizce bilmeyen kişiler için en fazla istihdam olanağı sunan alandır. Portekiz’de tıp, müşteri hizmetleri ve çeviri gibi alanlardaki iş ilanlarına başvuran adayların ileri düzeyde Portekizce bilmeleri gerekmektedir.

Portekiz’de nasıl iş bulunur?

Portekiz’de bir iş bulmak için web sitelerinden, iş ilanlarından veya Portekiz Kamu İstihdam Servisi gibi kurumlardan yararlanmak mümkündür. Indeed, LinkedIn, Learn4Good, SAPO Emprego, Net Empregos, Empregos Online gibi web siteleri aracılığıyla Portekiz’de iş bulmak oldukça kolay hale geldi. Portekiz’de çalışmak isteyen yabancı işçiler iş bulmak için Portekiz Ticaret Rehberini veya iş bulma kurumlarını kullanabilirler.

Portekiz İş Arama Siteleri nelerdir?

Aşağıda Portekiz için iş ilanları bulacaksınız.

 • Indeed
 • LinkedIn
 • Learn4Good
 • SAPO Emprego
 • Net Empregos
 • Empregos Online
 • Jobs in Lisbon
 • Next Station
 • Expatica

Portekiz’de bir işe nasıl başvurabilirim?

Portekiz’deki başvuru süreci genellikle standart bir çevrimiçi başvuru formunun doldurulmasıyla veya kişisel beyan içeren bir özgeçmişin gönderilmesiyle başlar. Portekiz iş başvuruları, form ve özgeçmiş dosyasının birlikte gönderilmesini gerektirebilir.

Portekiz’de mülakat için davet edilen adaylardan eğitim sertifikalarını getirmeleri istenebilir. Portekiz Başvurular, mülakat sırasında psikometrik veya psikolojik testler de dahil olmak üzere, ilan edilen işin türüne bağlı olarak değişen bir dizi süreçten geçmektedir. Portekiz’de yapılacak başvuru için mülakatın olumlu sonuçlanması durumunda işveren, çalışan adayının özgeçmişinde yer alan referanslar ile iletişime geçilerek çalışan adayının işe başlayacağı tarih belirlenir.

Portekiz’de çalışma koşulları nasıl?

Portekiz’deki çalışma koşulları, Portekiz vatandaşları ve Portekiz’de çalışan yabancılar için aynı koşullara tabidir. Portekiz yasaları, çalışma saatlerini haftada en fazla 40 saat olarak belirler, günlük çalışma saatleri en fazla 8 saatle sınırlıdır ve Portekiz’deki işçilerin haftada en az bir gün dinlenme hakları vardır.

Portekiz’de işçilerin 22 iş günü tatil, 12 gün resmi tatil ve 2 gün gönüllü tatil hakkı vardır ve bu tatillerin tamamının ödenmesi gerekir. Portekiz’deki tüm işçiler, bir aylık maaşlarına eşit bir Noel ikramiyesi alıyor. Bir çalışan Portekiz’de gece çalışıyorsa maaşına %25 zam yapılmalıdır. Portekiz’de, çalışan dinlenme gününde veya resmi tatilde çalışıyorsa, saat ücretinde %50 artış talep etme hakkına sahiptir. 16 yaş ve üstü kişiler Portekiz’de yasal olarak çalışabilirler.

Portekiz asgari ücreti nedir?

2024 itibariyle Portekiz’de asgari ücret saatte 4,85 avro, ayda 775,80 avro ve yılda 9310 avro. Portekiz’de asgari ücretle çalışanların oranı 2024’de %23,5 olarak belirlendi, Portekiz asgari ücretiyle bir yabancının Portekiz’de yaşaması mümkün.

Pordata’ya göre Portekiz hükümeti tarafından 2018’den 2024’e kadar belirlenen asgari aylık ücretler aşağıdaki tabloda gösteriliyor.

yıllık asgari ücret

 • 2018 580,0 avro
 • 2019 600,0 avro
 • 2024 635,0 Euro
 • 2024 775,80 avro

Portekiz asgari ücreti en son 2024’de artırılmıştı ve asgari ücret bir önceki yıla göre ayda %4,72 artmıştı.

Portekiz’de ortalama maaş ne kadar?

Portekiz’de ortalama maaş aylık brüt 1.314 avro ve yılda yaklaşık 18.000 avrodur. ABD’de ortalama maaşın yılda en az 50.000 Euro ve İngiltere’de 40.000 Euro civarında olduğu düşünüldüğünde, Portekiz’de maaşlar düşük kalmaya devam ediyor ancak yaşam maliyetinin bu iki ülkeye göre yaklaşık %40 daha düşük olması Portekiz’i cazip bir ülke yapıyor. düşük ortalama maaşına rağmen yabancı işçilerde çalışmak.

Portekiz’de kişi başına düşen milli gelir nedir?

Dünya Bankası’na göre Portekiz’de 2024’de kişi başına düşen gelir 23.252 dolar. Kişi başına düşen gelir ve satın alma gücü dikkate alındığında Portekiz’deki yaşam koşulları ülkede yaşamak isteyenler için yeterlidir. Avrupa’da refah düzeyi yüksek ülkeler arasında yer alan Portekiz’de yaşam koşulları, dünyadaki tüm ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Portekiz’de işçi hakları nelerdir?

Portekiz, işçi haklarına en fazla önem veren ülkelerden biridir. Portekiz’de asgari çalışma yaşı 16 olarak belirlenmiştir ve bireyler 25 yaşına kadar, yaş grubuna göre kademeli olarak artan asgari ücret almaktadır. Portekiz’de çalışma saatleri günde maksimum 8 saat ve haftada maksimum 40 saattir. Portekiz’de çalışan işçilerin çalışma koşulları, sağlıkları, özel izinleri ve tatilleri Portekiz Hükümeti İş Kanunları tarafından garanti altına alınmıştır.

Portekiz’de Türk vatandaşlarının çalışma koşulları nasıl?

Türk vatandaşlarının Portekiz’deki çalışma koşulları aşağıda belirtilmiştir.

 • Portekiz çalışma izni ve vizesine sahip olmak
 • Çalışan nitelikleri Bologna Sürecine uygundur veya Portekiz Ulusal Akademik Tanıma Bilgi Merkezi (NARIC) tarafından doğrulanmıştır.
 • Portekiz’de yasal olarak çalışmak ve mülk satın almak için gereken Numero de Identificaçao Fiscal (NIF) numarasını edinin
 • Yabancı işçiler ve Portekiz vatandaşları Portekiz’de aynı çalışma koşullarına tabidir.

Portekiz’de işçi eş oturma izni nasıl alınır?

Portekiz’de çalışma izni ile çalışan kişiler, Portekiz aile birleşimi vizesine başvurabilir ve eşleri için Portekiz’de oturma izni alabilirler. Portekiz Aile Birleşimi Vizesi ile Portekiz’de çalışan kişilerin eşlerine ve diğer 1. derece aile bireylerine verilen ikamet izni, Portekiz ikamet izninde çalışan kişinin mevcut süresi kadar olacaktır.

Portekiz’e çalışma izni ile eşinin veya aile üyesinin yanına gidecek olan kişiler, Portekiz Hükümeti’nin istediği şartları ve belgeleri yerine getirdikten sonra Portekiz Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğuna Portekiz Aile Vizesi başvurusunda bulunmalıdır.

Portekiz’de okurken çalışmak mümkün mü?

Portekiz hükümeti tarafından yürürlüğe konulan göçmenlik yasalarına göre, Portekiz’de okuyan AB vatandaşları Portekiz’de süresiz olarak çalışabilirler. Portekiz’de yüksek lisans yapan Avrupalı ​​olmayan öğrenciler, Portekiz’deki resmi tatillerde çalışma kısıtlamalarından muaftır ve tam zamanlı çalışabilirler.

Portekiz konsolosluğu iş ilanlarını nereye gönderir?

Portekiz’deki iş ilanları, Portekiz iş arama sitelerinde ve Portekiz Başkonsolosluğu’nun resmi internet sitesindeki duyurular bölümünde yayınlanmaktadır.

Portekiz’de bir şirket nasıl kurulur?

Portekiz’de bir iş kurmak için önce oturma iznine, vergi numarasına ve sosyal güvenlik numarasına ihtiyacınız var.

Gerekli şartlar sağlandıktan sonra, kurulacak şirketin türüne ve yasal yapısına bağlı olarak, elektronik sertifika veya gerekli belgeler gerektiren çevrimiçi kurulumlar ve kuruluş sırasında yasal ortakların belirtilmesini gerektiren yerinde kurulum seçenekleri vardır. Portekiz’de bir şirket.

Mesaj Bırakabilirsiniz