Fransa’da işçi alımı yapan ve arayan firmalar (2023 Türk firmalar)

Fransa iş ilanları, işe alım ve çalışma koşulları

fransa is imkanlari

Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırma Enstitüsü’ne (Institut National de la Statistique et des Études Économiques – INSEE) göre, Fransa’da işsizlik oranı 2022 itibariyle %7,1 olacak; Bu oran İspanya’daki işsizlik oranından düşük olmakla birlikte Belçika, Almanya ve İngiltere’deki işsizlik oranından yüksektir. Diğer birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi, Fransa’da da 25 yaş altı işsizlik oranı daha yüksektir.

Fransa’daki herhangi bir şirkette yasal çalışma süresi haftada 35 saattir. Fransa’da günde en fazla 10 saat çalışılabilir ve çalışanlar ara vermeden 4,5 saatten fazla çalışamazlar.

2021’in başlarında Fransız hükümeti, belirli sektörlerde işçi alımını kontrol etmek için Fransa’da çalışmak için genellikle çalışma vizesi gerektiren AB/EFTA dışından göçmen işçilere kota uygulama planlarını duyurdu.

Fransa’daki iş fırsatları, başta konaklama, yemek ve bilişim olmak üzere birçok açık pozisyonun olduğu sektörlerde yoğunlaşmıştır. Fransa’da çalışmak isteyen yabancılar, çevrimiçi kariyer siteleri ve Fransız şirket web siteleri aracılığıyla Fransa’daki iş ilanlarına erişebilirler.

Fransa’da en çok hangi sektörlerde iş ilanları yayınlanıyor?

Fransa gelişmiş bir ülke ve havacılık, otomotiv ve metalürjide dünya lideri. Fransa’da iş ilanları daha çok bu alanlardadır. Fransa’da toparlanan ekonomi, teknoloji ve endüstrideki profesyoneller için güçlü bir talep yarattı.

Fransa’da Temel Bilimler derecesi de çeşitli F’de umut verici seçenekler arasındadır.

Fransa’da nasıl iş bulunur?

Fransa’da çeşitli iş arama motorları, gazeteler ve elçilikler ve yabancı kuruluşlar aracılığıyla iş arama yolları vardır. Fransa Expatica, EURES, ABG, Cadremploi, IAPA’daki istihdam kurulları Fransız kamu istihdam kurullarıdır. APEC, serbest ve idari işler için ulusal istihdam kurumudur.

Boş kontenjanlar Fransa’da elçilikler ve konsolosluklar aracılığıyla mevcuttur ve Paris’teki Amerikan Kütüphanesi boş kontenjanları içeren bir topluluk mesaj panosuna sahiptir.

Fransa’da hem ulusal hem de bölgesel gazeteler, iş ilanlarını iş web sitelerine veya kendi sayfalarına bağlantılar ile sunarken, başlıca gazeteler Le Monde ve Le Point’tir.

Fransız iş arama siteleri nelerdir?

Aşağıda Fransa için iş ilanları bulacaksınız.

 • pole-emploi.fr
 • Indeed France
 • Apec.fr
 • Monster.fr
 • Cadremploi
 • Codeur
 • Meteojob
 • Jobijoba
 • Keljob
 • QAPA
 • addeco.fr
 • Manpower
 • ALADOM
 • Donkiz Emploi

Fransa İş ilanları, yukarıdaki sitelerde düzenli olarak yayınlanmaktadır.

Fransa 2022’de işçi alacak mı?

Evet, Fransa 2022’de işçi alıyor.

Türk işçileri çalışmak için Fransa’ya nasıl gidebilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Fransa’da çalışabilmeleri için iş teklifi almış olmaları gerekmektedir. Fransa’da alınan iş teklifi kapsamında kısa veya uzun süreli işçi vizesi başvurusu yapılmalıdır.

Fransa için nasıl çalışma vizesi alabilirim?

Fransa çalışma vizesi başvurusu yapılmadan önce işverenin ilgili makamlardan onay alması gerekmektedir ve onay alınması halinde başvuru işlemleri gerçekleştirilecektir.

Fransa çalışma vizesi için ilk adım https://france-visas.gouv.fr adresindeki online başvuru formunu doldurarak randevu almaktır. Fransa çalışma vizesi başvurusu, biyometrik verilerin toplanması, vize ücreti ve vize hizmet bedelinin VFS Global’e ödenmesi ile tamamlanır.

Fransa’da işçi hakları nelerdir?

Fransa’daki herhangi bir şirkette yasal çalışma süresi haftada 35 saattir. Fransa’da günlük çalışma süresi 10 saati geçmemelidir. Fransa’da işçilerin mola vermeden 4,5 saatten fazla çalışmasına izin verilmiyor.

Fransa’da işçilere her altı saatte bir en az 20 dakika ara verilmelidir. Fransa’da Pazar günleri genellikle dinlenme günleri olarak kabul edilir.

Fransa’da fazla mesai, ilk sekiz saatin her biri için (36. saatten 43. saate kadar) saat başına %25 ve sonrasında saat başına %50 olarak ödenir.

Fransa’da gece çalışması 21:00 ile 06:00 saatleri arasında yapılır ve günde 8 saati ve haftada 40 saati (kararname veya toplu sözleşme ile düzenleniyorsa 44 saat) geçemez. Fransa’daki işçiler ayrıca haftalık dinlenme günleri veya gece çalışmaları için ek ücret alırlar.

Fransa’da hangi koşullar altında işçilere izin verilir?

Fransa’da izinlerin süresi ve türleri ile ilgili diğer bilgiler aşağıda verilmiştir.

Fransa’da ücretli yıllık izin: Fransa’da tüm işçiler, referans döneminde en az bir ay çalıştıktan sonra ücretli yıllık izin hakkına sahiptir.

Fransa’da işçiler, referans döneminden sonra çalıştıkları her ay için iki buçuk iş günü izin talebinde bulunabilirler; bu, bir çalışma yılında beş haftalık ücretli izin anlamına gelir. Fransa’da ücretli izin hakkının belirlenmesinde yalnızca çalışılan saatler dikkate alınır.

Fransa’da hastalık izni: Günlük ödeneğe hak kazanabilmek için, katkı payının işten ayrılmadan önceki üç ay içinde 200 saat için ödenmiş olması gerekir.

Fransa’da doğum izni: Doğum izni çocuk başına 16 haftadır (doğumdan 6 hafta önce ve 10 hafta sonra).

Fransa’da babalık izni: Çocuğun doğumundan itibaren babalık izni tek doğumlarda 11 gün, çoklu doğumlarda 18 gündür.

Fransa’da ebeveyn izni: Doğum izninden sonra çocuğa bakmak için çalışan ebeveynler bu hakkını kullanabilir. En fazla üç yıl.

Fransa’da bireysel çalışma izni (CIF): Bu süre bir yılı geçmemelidir.

Fransa’da saatlik ücret nedir?

Fransa’da 2021 için asgari saatlik ücret 10,25 Euro’dur. Statista’ya göre 2015-2019 yılları arasındaki asgari saatlik ücret tablosu aşağıda yer alıyor.

yıllık saatlik asgari ücret

 • 2022 EUR 11.07
 • 2019 EUR 10,03
 • 2018 9,88 avro
 • 2017 9,76 avro
 • 2016 9,76 avro
 • 2015 9,67 avro

Fransa’da ortalama saatlik ücret 24 avro.

Fransa’da asgari ücret ne kadar?

Fransız asgari ücreti aylık, yani yıllık 1.678,95 €’dur. Asgari ücrette dünya sıralamasına bakıldığında Fransa 100 ülke arasında 11. sırada yer alıyor.

Fransa’da profesyonel maaşlar ne kadar?

Fransa’da bir çalışan yılda ortalama 49.500 Euro kazanıyor. Fransa’da yıllık maaşlar 12.500 Euro ile 221.000 Euro arasında değişiyor.

Fransa’daki profesyonellerin maaşları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Meslekler Ortalama yıllık maaş

 • Doktor Maaşı $59,329
 • BT yöneticisi maaşı $ 52,480
 • Öğretmen maaşı $51,722
 • Muhasebe Müdürü Maaşı $49,302
 • Pazarlama müdürü maaşı $46,402
 • Finans müdürü maaşı $43,772
 • Kimya mühendisi maaşı $41,739
 • İnşaat mühendisi maaşı $41,267
 • Mobil geliştirici maaşı $41.234
 • Yazılım geliştirici maaşı $39,153
 • Veri Analisti Maaşı $39,144
 • İK Müdürü Maaşı $38,273
 • Avukat Maaşı $38,240
 • İç mimar maaşı $38,088
 • Makine mühendisi maaşı $35,994
 • Garson maaşı $35,283
 • Mimar maaşı $34,988
 • Elektrik mühendisi maaşı $34,115
 • Eczacı Maaşı $31,999
 • Endüstriyel Tasarımcı $30,570
 • Resepsiyonist $26.403
 • Grafik Tasarımcı $25.202
 • Moda Tasarımcısı $23,644
 • Öğretmen $24,349
 • Hemşire $25,248
 • Diş Hekimi $39,001
 • Fransa’da aşçı maaşı $ 29.454

Fransa, ayda 1.000 avrodan fazla asgari ücret ödeyen altı AB üye ülkesinden biridir. Fransa’daki maaşlar, Avrupa ortalamasına kıyasla orta düzeydedir.
seviyede kalır. Fransa’da maaşlar Danimarka, Almanya, İsveç ve Norveç gibi ülkelerin ortalamasının altında. Fransa’daki maaşlar İspanya, İtalya ve Portekiz gibi ülkelerin ortalamasının üzerindedir.

Fransa’da kişi başına düşen milli gelir nedir?

Fransa’da kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla 2019’da 2018’e göre %3,03 artışla 42.450 dolar oldu. Trading Economics’in küresel makro modellerine göre Fransa’da kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla 2018’de 2017’ye göre %7,49 artışla 41.200 dolar oldu ve Analistlerin beklentilerine göre, Fransa’nın kişi başına düşen GSYİH’sının 2021’in sonunda 42.600 dolara ulaşması bekleniyor.

Ekonometrik modellere göre, Fransa’nın uzun vadeli kişi başına düşen GSYİH’sının 2022’de yaklaşık 43.400$’a ve 2023’te 44.100$’a çıkması bekleniyor. Fransa’daki refah seviyesi ve Fransa’daki yaşam standardı AB ortalamasıyla uyumludur.

Fransa’da işsizlik oranları ne kadar?

Fransa’da işsizlik oranı 2021’de %8 olacak.

Türk vatandaşlarının Fransa’da çalışma hakları nelerdir?

Türk vatandaşlarının Fransa’da çalışma hakkı, Fransa’da beş yıldan fazla yaşamış herkesle hemen hemen aynıdır.

Yasal olarak istihdam edilen ve Fransız İş Kanunu’na göre usulüne uygun olarak kayıtlı olan Türk işçileri aşağıdaki haklara sahiptir.

Bir yıllık yasal istihdamdan sonra, istihdamları varsa aynı işveren için çalışma izinlerini yenileme hakları vardır.
Üç yıllık yasal istihdamdan sonra işveren değiştirebilir ve aynı meslek için başka herhangi bir iş teklifine cevap verebilirler.
Dört yıllık yasal istihdamdan sonra, söz konusu AB ülkesinde herhangi bir ücretli istihdama ücretsiz erişim hakkına sahip olurlar.
Fransa’da yasal olarak çalışan Türk vatandaşları, o ülke vatandaşları ile aynı çalışma koşullarına sahiptir.

Fransa’da çalışan kişilerin eşleri oturma izni alabilir mi?

Fransa’da çalışanlar için eş oturma izni, Fransa aile birleşimi vizesi ile alınabilir.

Fransa’da çalışan kişiler için eş oturma izni alma koşulları aşağıda sıralanmıştır.

Eşin en az 18 ay Fransa’da yaşamış olması ve bir yıl geçerli oturma iznine sahip olması gerekmektedir.

Fransa’da yaşamak için yeterli imkan (aylık asgari ücrete eşit)

Fransa’da konaklama (bir çift için şehre bağlı olarak 22 ila 28 m2)

Fransa’da çalışanlar için eş oturma izni almak için Fransa-Visas web sitesi üzerinden Fransa aile birleşimi vizesi başvurusu yapılabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Aşağıda, Fransa’daki iş ilanları ve Fransa’daki çalışma koşulları hakkında en sık sorulan soruları ve yanıtlarını bulacaksınız.

Çalışmak için Fransa’ya göç edebilir miyim?

Evet, iş yoluyla Fransa’ya göç etmek mümkündür.

Fransa’ya göç etmek için geçerli bir oturma izni gereklidir. Çalışma amacıyla Fransız göçmenlik başvurusunda bulunan kişilerin, uzun süreli bir Fransız çalışma vizesine sahip olmaları gerekir. Fransa’da üç aydan fazla veya süresiz olarak iş teklifi alan kişiler oturma izninden yararlanabilmektedir.

Sığınmacılar Fransa’da çalışabilir mi?

Fransa’da iltica başvurusunda bulunan ancak başvurusu sonuçlanmayan kişilerin ilk 6 ay çalışmasına izin verilmez ancak 6 ay sonra başvuruları devam ediyorsa çalışma izni almaları mümkündür. Fransa’da iltica başvurusu kabul edilen kişilerin hem oturma izni hem de çalışma izni vardır.

Fransa’da iltica başvurusunda bulunduktan sonraki ilk 6 ay içinde çalışmak mümkün değildir. OFPRA, sığınma başvurusunu Fransa’daki sığınma başvurusundan 6 ay sonra işleme koyarsa, belirli koşullar altında çalışma izni başvurusu yapılabilir. Fransa’ya çalışma vizesi ile giren ve ardından sığınma başvurusunda bulunan herkes çalışmaya devam edebilir.

Fransa’da çalışmak için Fransızca bilmek şart mı?

Fransa’da çalışmak için Fransızca bilmek gerekliliği, iş yeri ve mesleğe göre değişir.

Fransa’da çalışabilmek için genellikle iyi bir Fransızca bilgisi gereklidir. Çalışanın anadilini konuşmayı gerektiren bir işte çalışıyor olması halinde de belli bir düzeyde Fransızca bilmesi gerekebilir. Fransa’da bazı işler, potansiyel çalışanların Fransızca seviyelerini kanıtlamalarını veya bir dil sınavına girmelerini gerektirebilir.

Fransa’da okurken çalışmak mümkün mü?

Eğitiminiz süresince Fransa’da çalışabilirsiniz. Fransız hukuku, yabancı öğrencilerin yıl boyunca haftada 20 saat yarı zamanlı çalışmasına izin vermektedir. Öğrenci olsanız da olmasanız da Fransa’da çalışmak yasalarla garanti altına alınmıştır. Fransa’daki yabancı öğrenciler de üniversitelerinde veya enstitülerinde çalışabilirler.

Fransa’da yüksek lisans yapan öğrenciler aşağıdaki mesleklerde üniversitelerde çalışabilirler.

 • Akademik yılın başında öğrencilerin kabulü
 • Kültürel sporlar ve aktiviteler
 • özel dersler
 • Engelli öğrenciler için yardım vb. şeyler yapabilirsiniz.

Fransız Büyükelçiliği iş ilanlarını nereye gönderir?

Zaman zaman Fransız Büyükelçiliği’nde istihdam fırsatları ortaya çıkacak ve boş kontenjanlar web sitesinde yayınlanacaktır. Fransa Büyükelçiliği boş kontenjanları https://fr.franceintheus.org/spip.php?rubrique218 adresinden takip edilebilir.

 

Mesaj Bırakabilirsiniz