Şahıs şirketi kurma maliyeti ve gerekli evranklar 2023 (Avantajları nelerdir?)

Şahıs şirketi limited ve anonim şirketlerden daha küçük ölçekli, birey olarak kullanılan şirketlerdir. Özellikle açılış süreci diğer şirketlere nazaran daha kolay, pratik ve hızlı bir şekilde işler. Çünkü açılış için gereken evraklar  Limited ve Anonim şirketlere oranla daha az ve daha düşük maliyetlidir. Ortaklık olmaması ise prosedürlerin daha hızlı tamamlanmasını sağlar. Burada şirketin sorumluluğunun tamamı, şirketi kuran kişinin üzerinde olmalıdır. 

sahissirketi

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi kurma kararı alındığında öncelikle Serbest Muhasebeci ve ya bir Mali Müşavir ile anlaşma yapılması gerekecektir. Bu muhasebe işlerinizin kolaylığı ve takibi için gereklidir. Ayrıca vergi beyannamelerinin bir Muhasebeci ve ya Mali Müşavir tarafından verilme zorunluluğu vardır. Şahıs şirketi kurmak için bir takım belgeler de toplanıp Vergi Dairesi Müdürlüğüne iletilmesi gerekiyor.  Bu işlemi şirket kurucusu kendisi yapabilir. Eğer vakti yok ise bir ücret karşılığında Mali Müşavir ya da Muhasebeci aracılığıyla da yaptırabilir. Bu işlemler aksilik çıkmadıkça 2-3 gün içerisinde tamamlanır ve şirket faaliyete hazır hale gelir.

Şahıs Şirketi Kurmak için Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • Kimlik Fotokopisi
 • İkametgâh Senedi (Resimli)
 • Noterdan İmza Sirküleri 
 • Açılacak olan iş yerinin kira ise kira sözleşmesi veya tapu fotokopisi
 • İki adet fotoğraf
 • İşe giriş bildirgesi

Eğer muhasebeci aracılığı ile yaptırılacaksa işlemler;

 • “Noterden muhasebeci vekaleti” alınması gerekir.

Bu belgeler tamamlandığında vergi dairesi kaydı için muhasebeciniz bir takım evrakları tamamlaması gerekir. Bunlar;

 • İşyeri açılış bildirimi
 • İnternet vergi dairesi şifre formu
 • Elektronik posta tebligat formu
 • Mali Müşavir sözleşmesi
 • Damga vergisi beyannemesi

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur? 2020'de Maliyeti Ne Kadar?

Şahıs Şirketi Kurmanın Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Avantajları;

Öncelikle şahıs şirketi kurmak için büyük sermayelere ihtiyaç yoktur. Küçük meblalarla dileyen herkes kendi şirketini kurabilir. Şirket tek kişinin üzerine kayıtlı olduğından açılması ve kapatılması oldukça kolaydır.  Ortağa ihtiyaç duymadan kişi kendisi bireysel olarak şirketini kurabilir. Muhasebeci ücretinin ve defter tasdik bedelinin düşük olması da ekstra bir avantajdır. Vergi sisteminde de artışlar ise kademeli olur.

Dezavantajları;

Şahıs şirketlerinde gelir arttıkça vergi oranı da yükselmektedir. Burada tek dezavantajı bu diyebiliriz. Eğer şirket geliri artar ise verilecek vergilerin miktarı da artacaktır. Limited şirketlerde oran sabit %22’dir.

18.000 TL’ye kadar   % 15
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası   % 20
98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası   % 27
98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, fazlası   % 35

Şahıs Şirketi Kurmanın Maliyeti Ne Kadardır?

Ortalama 2.200 TL ile 2.550 TL arasında değişir. Eğer işlemleri sizin adınıza yapacak olan muhasebeci veya mali müşavire ödeyeceğiniz ücret tahmini 600TL – 800TL arasındadır.  Noterden şahıs imza beyannamesi 51,50 TL. Noterden Muhasebeci vekaleti 112,50 TL. Mai Müşavir kuruluş hizmet ücreti 400 TL civarındadır. 

Ticari faaliyete başlayabilmek için tek seferlik ödenmesi gereken ücretlerde vardır. Bunlar;

 • Fatura, irsaliye, makbuz basımı 100 TL
 • Kaşe 10 TL
 • Kira sözleşmesinin damga vergisi (Kira tutarına göre değişir)
 • Yazar kasa kullanılacak ise yazar kasa alım bedeli
 • Meslek odasına kayıt (işin türüne göre değişir)

Şirketin faaliyeti devam ettiği süreçte  ise;

 • Personel çalıştırıldığında aylık sigorta ödemesi
 • Aylık KDV tahakkuk fişi
 • Her üç ayda bir stopaj
 • Şirket sahibinin aylık bağkur sigorta primi (ssk sigortalığı var ise ödenmiyor)
 • Her üç ayda bir geçici vergi
 • Belediye vergileri
 • Her yıl  meslek odası aidatları (var ise)
 • Aylık mali müşavir veya muhasebeci ücreti

Mesaj Bırakabilirsiniz