Hiera mantar çadırı fiyatları! Kurulum ve yetiştirme maliyeti 2024

Hiera mantar kurulum masrafı ve çadır kurma ücreti, kurulacak olan mantar yetiştirme alanında kullanılması tercih edilen demirbaş ve teknolojik alt yapı belirlemelerine göre değişir. 150 metrekare alanında bir mantar üretim tesisi için kurulum maliyeti, 40 bin TL ila 65 bin TL arasında belirlenir. Çadır kurulum fiyatları ise tercih edilen üretim çadırı metre kare alanlarına bağlı olarak 40.000 ila 125.000 TL değerleri arasında belirlenir. Çadır üretimi için kompost yerleştirme sağlanması, kurulum içerisinde yer alır. Hiera mantar yetiştirme tesisi kurulumu yapılması, tesisin maliyet kalemleri, elde edilen kazanç, çadır kurulumu, çadır kurulum maliyetini etkileyenler, Hiera mantar kurulum için kompost maliyeti hakkında bilgiler, alt başlıklardan öğrenilirler.

hieara mantar

 

Hiera Mantar Yetiştirme Tesis Kurulumu Nasıl Yapılır?

Hiera mantar üretme tesisi kurulum aşamaları şu şekilde sıralanırlar:

 • Üretim yapılacak alana uygun arazinin belirlenmesi,
 • Seçilen arazi üzerine kaç metrekare alan içerisinde kurulum yapılacağının belirlenmesi,
 • Mantar üretim tesisi için gerekli olan makine çeşitlerinin belirlenmesi,
 • Makine kurumu için gerekli olan tesisat sistemlerinin belirlenmesi,
 • Ekipman ve makinelerin kurulumunun kapalı tesis alanına yapılması,
 • Makine ve ekipmanların güç kaynaklarına bağlanması,
 • Üretim alanı kapasitesine uygun kompost tedarikinin yapılarak, kapalı üretim alnına yerleştirilmesi, kurulum aşamaları olarak ifade edilirler.

Kurulum aşamaları sonrası, aktif olarak faaliyete geçen mantar yetiştirme tesisi için mantarların satış ve pazarlama işlemleri için destek sunulur. Mantar yetiştirme işlemleri hakkında danışmanlık verilerek, uygun yetiştirme şartları sağlanır.

hiera manta1

Hiera Mantar Tesisinin Maliyet Kalemleri Nelerdir?

Hiera mantar tesisi maliyet sınıfları şu şekilde sıralanırlar:

 • 100 metrekarelik bir tesisi kurulumu için raf sistemlerine 3.000 TL,
 • Havalandırma sistemi için 500 TL,
 • Nemlendirme işlem makineleri için 500 TL,
 • Elektrik tesisatı ve mantar ışıklandırma işlemi için 1000 TL,
 • İklimlendirme işlemi için klima aracına 2000 TL,
 • Tesise eklenecek kompost için 9.000 TL, olarak mantar tesisi maliyet kalemleri belirlenir.

Bu maliyet kalemlerine verilen toplam fiyat ile mantar üretimi ve satışına uygun minimum ölçekli üretim tesisinin hazırlanması sağlanır.

Hiera Mantar Kurulumunda Elde Edilen Maliyet Kazancı Nedir?

Hiera mantar kurulumuyla sağlanan gelir hakkında bilgiler şu şekilde sıralanırlar:

 • 100 metrekarelik ve 20 bin TL maliyet ile kurulan bir tesis ile ilk üretimde 4 ton mantar satışı kadar kazanç sağlanır.
 • Elde edilen 4 ton malın satışının yapılması ile bir ay sonunda 10 bin TL kazanç elde edilir.
 • 2 ay süre içerisinde 20 bin TL maliyet kazancı elde edilir.

2 ay süreç sonunda tesis kurulumu için harcanmış olan 20 bin TL demirbaş maliyet gideri, tesisi üretimi ile satışı yapılan mantarlar üzerinden karşılanır. Hiera mantar kurulum aşamasında harcanan maddi değer kadar gelir, 2 ay sonunda kazanılır.

Hiera Mantar Yetiştirme Çadırı Kurulumu Nasıl Yapılır?

Hiera mantar üretim çadırı kurulumu hakkında bilgiler şu şekilde sıralanırlar:

 • Mantar üretimi yapılmaya müsait olan ve üreticiye ait olan alan incelenir.
 • İncelenen alana doğru konumlandırma ile 4metre yüksekliğe sahip, 112 veya 128 metre uzunluk değerlerinde mantar yetiştirme çadırı, çelik konsilisyonlar ile konumlandırılır.
 • Çadırların yalıtım sistemlerinin kurulması ve çadır alanı için yeterli sayıda kompost eklenmesi işlemi gerçekleştirilir.
 • Çadır kurulumları 3 gün içerisinde tamamlanır.

Kurulan çadırların ısı yalıtım özellikleri ve % 25 enerji tasarrufu özellikleri ile mantar yetiştirme verimini yükseltici, kurulum işlemleri sağlanır.

Mantar Yetiştirme Çadırı Maliyetini Etkileyenler Nelerdir?

Mantar yetiştirme çadırı masrafını etkileyenler şu şekilde sıralanırlar:

 • Mantar yetiştirme çadırının izolasyon özelliği,
 • Mantar yetiştirme çadırı kurulumunda çelik kullanımı,
 • Mantar yetiştirme çadırının metrekare alan değeri,
 • Mantar yetiştirme çadırının otomasyonu,
 • Mantar yetiştirme çadırının AR-GE sistemlerine uygun oluşu,
 • Mantar yetiştirme çadırının portatif olma özelliği,
 • Yağışa ve sert iklim şartlarına dayanıklı materyalden üretim özelliği, çadır kurulum maliyetlerini etkileyen faktörlerdir.

Maliyette etkili çadır özellikleri ile ilişkili faktörlerin, kurulum aşamasında kullanılan çadırda bulunması, ideal mantar yetiştirme koşullarının sağlandığını ifade eder. İzolasyon, çelik kurulum, Ar-GE uygunluğu taşıyan üretim çadırlarının kurulum maliyeti, 40 bin TL ila 120 bin TL arasında belirlenir. Fiyat aralığı çadırın fonksiyon özelliklerine, tavan yükseklik ölçüsüne ve çadır alanının büyüklüğüne bağlı olarak değişim gösterir.

hiera mantar2

Hiera Mantar Kurulum Kompostu Maliyeti Nedir?

Hiera mantar kurulumda kompost fiyatı hakkında bilgiler şu şekilde sıralanırlar:

 • Kompostlar minimum 100 metrekare kapalı alana yerleştirilirler.
 • 100 metre kare minimum kapalı alan değeri için minimum kompost alım maliyeti, 15 ton kompost için verilen fiyat değeridir.
 • Kurulum için gerekli 15 ton kompost için minimum maliyet değeri 8.250 TL olarak belirlenir.

Tesis ve ya çadır alanının metrekare değerine göre kompost alımı sağlanır. Elde edilmek istenen mantar ürün tonunun değerine göre kompost maliyetleri değişir. Yüksek tonda mantar elde edilmek istenmesi halinde, kurulum için kompost maliyetleri yükselir. Hiera mantar kurulum çadır alanı için tedarik edilecek kompost maliyetleri tesisi alanı için tedarik edilecek kompost maliyetlerinden yarı yarıya oran ile daha düşük fiyatlanır. Üretim alanının küçülmesi maliyetleri düşürür.

Mesaj Sayısı(4)

 1. Abdullahkızıl
 2. Melek bal
  • Sezen
 3. Yüksel Ersarı

Mesaj Bırakabilirsiniz