Yunanistan’da işçi alımı yapan ve arayan firmalar (2024 Türk firmalar)

Yunanistan iş ve boş pozisyonlar

2024 yili yunanistanda asgari ucret ne kadar is olanaklari nasil durumdadir

Yunanistan; Bulgaristan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Arnavutluk ile komşu; Güneyde Akdeniz ve doğuda Ege Denizi ile çevrili Avrupa Birliği üyesidir. Yunanistan dışa açık bir ekonomi ülkesidir, %85 hizmet sektörüne bağlıdır ve ekonominin temeli turizmdir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’ne göre Yunanistan, dünyada en çok ziyaret edilen 16. ülkedir. Yunanistan’da özellikle turizm sektöründe istihdam oranları yüksektir.

Yunanistan ekonomisi, küresel krizin başından beri durgunluk içinde ve yüksek işsizlik oranına sahip. 2012 ile 2019 arasında, Yunanistan GSYİH’si %4,8 büyüyerek, aynı dönem için %11,5 olan AB ortalamasının oldukça altında; 2024’de pandemi nedeniyle 2019’a göre %8,2 düştü. Yunanistan’da işsizlik rakamları 2013’te %27,8’e yükselse de 2024’de %16,3’e geriledi.

İşçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak Yunanistan’da yüksek bir önceliktir. Yunanistan Sosyal Sigortalar Kurumu EFKA’nın verilerine göre 2018 yılında toplam 4.098 iş kazası meydana geldi ve bu rakam kullanılarak yapılan hesaplamada 2018 yılında 1.000 çalışana düşen iş kazası sayısının 2,4 olduğu tespit edildi.

Yunan hukuku, istihdam alanında eşit muamele ilkesini tanıdı. Yunanistan’daki işverenler; terfi sistemleri, çalışma saatleri ve emeklilik hakları konusunda ayrım gözetmeksizin tüm çalışanlara eşit davranmalıdır.

Eurofound (Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı) tarafından 4 yılda bir gerçekleştirilen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen EQLS (Avrupa Yaşam Kalitesi Anketleri) verilerine göre; 2016’da Yunanistan’da, işçilerin %67’si bazı gerekli ev işlerini yapamayacak kadar yorgun olduklarını söylerken, %50’si işte geçirdikleri zaman nedeniyle aile sorumluluklarını yerine getirmekte zorlandıklarını söyledi.

Yunanistan’da hangi iş fırsatları var?

 • Yunanistan, 2019 Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Endeksi raporunda 0,88 puanla 32. sırada yer alıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü 2019 yılı verilerine göre; Yunanistan, dünyada asgari ücretin en yüksek olduğu 26. ülke.
 • Yunanistan’da yürürlükte olan yasalar, işçi haklarına birçok yönden saygı duymakta ve onları korumaktadır. Yunanistan’da yürürlükte olan İş Kanunu’na göre; İş sözleşmesi her zaman ve hiçbir sebep göstermeksizin kanuna uygun ve fiilen feshedilebilir ancak feshin yazılı olması ve işverenin işçiye kıdem tazminatını kanuni hükümlere göre ödemesi gerekir.
 • Irk, renk, ulusal veya etnik köken, soy, din veya diğer inançlar, engellilik veya kronik hastalık, yaş, medeni veya sosyal durum, istihdamı kurarken veya reddederken ya da performansın herhangi bir aşamasında veya istihdamın feshinde veya istihdama girmede İşverenler Yunanistan ayrımcı uygulamaları yasaklar cinsel yönelim, kimlik veya cinsiyete dayalı muamele. Yunanistan’da ayrımcılığa uğrayan çalışanlar, eşit muamele ilkesinin ihlali nedeniyle dava açarak maddi ve manevi tazminat talep edebilmektedir.
 • Yunanistan’da işçilerin grev hakkı anayasa tarafından korunmaktadır ve yalnızca sendikaların grev yapma yetkisi vardır. Sendikalar tarafından çağrılan yasal grevler dışında, ablukalar ve gayri resmi grevler veya diğer endüstriyel eylem biçimleri yasa dışı kabul edilir.
 • Yunanistan’da doğum izni 17 hafta, doğum izni 6 ay, babalık izni 2 gün ve çocuk 6 yaşına gelene kadar her ebeveyn için ebeveyn izni 4 aydır. Yunanistan’da emekli aylığına hak kazanmak için 67 yaşında olmak ve en az 15 yıl çalışmış olmak veya 62 yaşında olmak ve en az 40 yıl çalışmış olmak gerekir.
 • Yunanistan’da haftada beş gün çalışan işçiler yılda 20 iş günü, haftada altı gün çalışan işçiler ise yılda 24 iş günü çalışma hakkına sahiptir. Yıllık izin, birinci yıldan sonra çalışılan her yıl için haftada beş gün çalışanlar için 22 iş gününe, altı gün çalışanlar için 26 iş gününe kadar uzatılır.

Yunanistan’da en çok hangi sektörlerde açık pozisyon var?

Hizmet ve özellikle turizm sektörleri Yunan ekonomisinin temelini oluşturduğundan, en büyük işgücü açığı hizmet sektöründedir. EURES verilerine göre Yunanistan’da en çok istihdam edilen meslekler toptan ve perakende satış danışmanlığı, müşteri hizmetleri ve teknik destek uzmanlarıdır.

Yunanistan’da turizm sektörü genel olarak yaz aylarında işgücü piyasasına istihdam sağlamakla birlikte, son yıllarda din, kültür, sağlık ve tarım turizmi gibi alternatif turizm türlerini destekleyerek turizm dönemini tüm yıla yayma çabalarına devam etmektedir. Yunanistan’daki turizm endüstrisi ağırlıklı olarak resepsiyonist, garson ve misafir görevli kiralamak istiyor. Yunanistan’daki işgücünün %70’inden fazlası hizmet sektöründe çalışmaktadır. Avrupa Komisyonu’na göre, 2024’nin 4. çeyreğinde Yunanistan’da çoğu hizmet ve dağıtım sektörlerinde olmak üzere yaklaşık 3,9 milyon kişi istihdam edildi. Yunanistan’da vasıfsız işçilerin istihdam oranları çok düşük. Yunanistan’daki en yüksek istihdam oranları, 30-44 yaş arası erkekler, lise sonrası eğitimi olanlar ve yabancılar için Attika bölgesinde kaydedildi.

2011 nüfus sayımına göre Yunanistan’ın nüfusu yaklaşık 10,8 milyondur. Mali krizden önce Yunanistan’da bir milyondan fazla yabancı göçmenin çalıştığı tahmin edilse de, işgücü piyasasındaki ve özellikle inşaat sektöründeki durgunluk, yabancı işçileri ve ailelerini işlerini bırakmak zorunda bıraktı.

Yunan iş arama ve bulma siteleri nelerdir?

Yunanistan’daki iş arama siteleri aşağıda listelenmiştir.

 • LinkedIn
 • Glassdoor
 • Indeed
 • Manpower Greece
 • Randstad
 • Jobs-Greece
 • Greeka
 • Eures
 • Skywalker

Yunanistan’daki iş arama sitelerinden biri olan Eures, Avrupa Birliği üye ülkeleri arasındaki iş hareketliliğini kolaylaştırmak için kurulmuş olup, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre’de iş aramak için kullanılan bir veri tabanıdır. Yunanistan’da iş aramak için kullanılabilecek web sitelerinden biri olan Greeka, turizm sektöründeki sezonluk açık pozisyonları yayınlamaktadır ve Manpower Yunanistan, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Felemenkçe veya İbranice bilen müşteri temsilcileri istihdam etmektedir. Yunanistan’da çalışmakla ilgilenen profesyoneller, LinkedIn, Glassdoor ve Indeed gibi uluslararası platformları filtreleyebilir ve başkent Atina’daki iş ilanlarının yanı sıra Yunanistan’daki boş pozisyonları görebilir.

Yunan Türk iş ilanları nerede yayınlanır?

Yunanistan’daki açık pozisyonları Türkçe yayınlayan bir platform yoktur. Yunanistan’daki iş ilanları genellikle İngilizce veya Yunanca olarak yayınlanır, ancak Üye Devletler arasında iş hareketliliğini kolaylaştırmak için kurulmuş bir Avrupa Birliği ajansı olan EURES; Yunanistan ayrıca Almanca, Felemenkçe, Norveççe gibi dillerde de iş ilanları yayınlamaktadır.

Yunanistan’daki iş ilanları için özel bir Türkçe dil platformu olmadığından, Türk iş ilanları için Türk kariyer sayfalarından Yunanistan işyerini filtreleyerek araştırma yapılması gerekmektedir.

Yunanistan Atina İş ilanları nerede yayınlanıyor?

Yunanistan’ın başkenti Atina’daki güncel iş ilanlarının yayınlandığı platformlar aşağıdadır.

 • LinkedIn
 • cam kapı
 • Doğrusu
 • İşçiler Yunanistan
 • Randstad
 • seninki
 • Skywalker

Yunanistan’da en çok hangi sektörlerde açık pozisyon var?

Hizmet ve özellikle turizm sektörleri Yunan ekonomisinin temelini oluşturduğundan, en büyük işgücü açığı hizmet sektöründedir. EURES verilerine göre Yunanistan’da en çok istihdam edilen meslekler toptan ve perakende satış danışmanlığı, müşteri hizmetleri ve teknik destek uzmanlarıdır.

Yunanistan’da turizm sektörü genel olarak yaz aylarında işgücü piyasasına istihdam sağlamakla birlikte, son yıllarda din, kültür, sağlık ve tarım turizmi gibi alternatif turizm türlerini destekleyerek turizm dönemini tüm yıla yayma çabalarına devam etmektedir. Yunanistan’daki turizm endüstrisi ağırlıklı olarak resepsiyonist, garson ve misafir görevli kiralamak istiyor. Yunanistan’daki işgücünün %70’inden fazlası hizmet sektöründe çalışmaktadır. Avrupa Komisyonu’na göre, 2024’nin 4. çeyreğinde Yunanistan’da çoğu hizmet ve dağıtım sektörlerinde olmak üzere yaklaşık 3,9 milyon kişi istihdam edildi. Yunanistan’da vasıfsız işçilerin istihdam oranları çok düşük. Yunanistan’daki en yüksek istihdam oranları, 30-44 yaş arası erkekler, lise sonrası eğitimi olanlar ve yabancılar için Attika bölgesinde kaydedildi.

2011 nüfus sayımına göre Yunanistan’ın nüfusu yaklaşık 10,8 milyondur. Mali krizden önce Yunanistan’da bir milyondan fazla yabancı göçmenin çalıştığı tahmin edilse de, işgücü piyasasındaki ve özellikle inşaat sektöründeki durgunluk, yabancı işçileri ve ailelerini işlerini bırakmak zorunda bıraktı.

Yunan iş kurulları nelerdir?

Yunanistan’daki iş arama siteleri aşağıda listelenmiştir.

 • LinkedIn
 • Glassdoor
 • Indeed
 • Manpower Greece
 • Randstad
 • Eures
 • Skywalker

Yunanistan’daki iş arama sitelerinden biri olan Eures, Avrupa Birliği üye ülkeleri arasındaki iş hareketliliğini kolaylaştırmak için kurulmuş olup, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre’de iş aramak için kullanılan bir veri tabanıdır. Yunanistan’da iş aramak için kullanılabilecek web sitelerinden biri olan Greeka, turizm sektöründeki sezonluk açık pozisyonları yayınlamaktadır ve Manpower Yunanistan, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Felemenkçe veya İbranice bilen müşteri temsilcileri istihdam etmektedir. Yunanistan’da çalışmakla ilgilenen profesyoneller, LinkedIn, Glassdoor ve Indeed gibi uluslararası platformları filtreleyebilir ve başkent Atina’daki iş ilanlarının yanı sıra Yunanistan’daki boş pozisyonları görebilir.

Yunan Türk iş ilanları nerede yayınlanır?

Yunanistan’daki açık pozisyonları Türkçe yayınlayan bir platform yoktur. Yunanistan’daki iş ilanları genellikle İngilizce veya Yunanca olarak yayınlanır, ancak Üye Devletler arasında iş hareketliliğini kolaylaştırmak için kurulmuş bir Avrupa Birliği ajansı olan EURES; Yunanistan ayrıca Almanca, Felemenkçe, Norveççe gibi dillerde de iş ilanları yayınlamaktadır.

Yunanistan’daki iş ilanları için özel bir Türkçe dil platformu olmadığından, Türk iş ilanları için Türk kariyer sayfalarından Yunanistan işyerini filtreleyerek araştırma yapılması gerekmektedir.

Yunanistan Atina İş ilanları nerede yayınlanıyor?

Yunanistan’ın başkenti Atina’daki güncel iş ilanlarının yayınlandığı platformlar aşağıdadır.

LinkedIn

cam kapı

Doğrusu

İşçiler Yunanistan

Randstad

seninki

Skywalker

Yunanistan’da kişi başına düşen milli gelir nedir?

2024 OECD verilerine göre Yunanistan’da kişi başına düşen gelir 28.486 dolar olarak hesaplandı. OECD verilerine göre Yunanistan’ın genel devlet borcu 2024 yılı itibarıyla gayri safi yurtiçi hasılasının %236,5’ine eşdeğer olup, genel devlet borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranında Yunanistan dünyada ilk sırada yer almaktadır.

Dünyayı kasıp kavuran 2008 ekonomik krizinin ardından, 2009 yılında Yunanistan ekonomisi bir borç kriziyle karşı karşıya kaldı. Eurostat verilerine göre Yunanistan’ın genel devlet borcu 2009’da 300 milyar Euro’dan 2017’de 318 milyar Euro’ya yükselirken, genel devlet borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 2009’da %126,74’ten 2017’de %179,2’ye yükseldi. .

Yunanistan’da işsizlik oranları ne kadar?

Dünya Bankası verilerine göre Yunanistan’da işsizlik oranı 2024 için %16,85 oldu. Dünya Bankası 2024 verilerine göre Yunanistan, dünya çapında toplam istihdam açısından en yüksek işsizlik oranına sahip 16. ülke oldu. Yunanistan’da 2008 yılında %7,76 olan işsizlik oranı, bu yıldan sonra yükselmeye başlamış ve 2013 yılında %27,47 ile bilinen en yüksek düzeyine ulaşmıştır.

2024 OECD verilerine göre Yunanistan’daki işsiz nüfusun %66,5’i 12 ay veya daha uzun süredir işsiz. OECD verilerine göre Yunanistan, uzun süreli işsizlik oranı bakımından dünyada Kuzey Makedonya’nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Yunanistan’da işçi hakları nasıl?

 • Yunanistan’da bireysel iş ilişkilerini düzenleyen tek bir yasa yoktur, aksine birçok yasa ve yönetmelik vardır. Yunanistan’daki ekonomik krizle başa çıkmak için müdahale eden Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu’ndan oluşan karar alma organı Troyka, Yunan hükümetine iş hukuku alanında birçok yeni yasa çıkarma izni verdi. kurtarma programı kapsamında.
 • Yunanistan’da yasal çalışma süresi haftada 40 saattir. Yunanistan yasal çalışma süresini 40 saat olarak belirlemiş olsa da şirketlere ve işçilere toplu sözleşmelerde çalışma saatlerini düzenleme hakkı tanınmıştır. Haftada 41 ile 45 saat arası çalışmak “fazla mesai”, günde 9 saati veya haftada 45 saati aşan çalışmalar “fazla mesai” olarak kabul edilir. Yunanistan’da fazla mesai için saatlik ücrete normal saat ücretinin %20’si kadar zam yapılırken, fazla mesai için bu oran %40 olarak sabitlenmiş, hatta fazla mesai yılda 120 saati aştığında %60’lık bir artış öngörülmektedir.
 • Yunanistan’da, haftada beş gün çalışan işçilerin yılda 20 iş günü, haftada altı gün çalışan işçilerin ise yılda 24 iş günü hakkı vardır. Birinci yıldan sonra yıllık izin süresi çalışılan her yıl için bir gün artarak haftada beş gün çalışan işçiler için 22 iş gününe, altı gün çalışan işçiler için 26 iş gününe kadar artırılır.
 • Yunanistan’da işçilere doğum ve hastalık izni de verilmektedir. Yunan yasalarına göre doğum izni 17 hafta, doğum izni 6 ay, babalık izni 2 gün ve ebeveyn izni çocuk 6 yaşına gelene kadar her ebeveyn için 4 aydır. Yunanistan’da hastalık izni, bir önceki yılda 4 ay çalışmış işçiler için yarım yıl, önceki iki yılda 12 ay çalışmış işçiler için bir yıl ve önceki yıllarda 60 ay çalışmış işçiler için 2 yıl arasında değişmektedir. çalışanın kıdemi. işçiler; Noel, Paskalya, Yılbaşı, İşçi Bayramı gibi dini ve resmi bayramlarda çalışmazlar.
 • Yunan hukuku, istihdam alanında eşit muamele ilkesini tanıdı. Yunanistan’da işverenler tarafından ırk, renk, ulusal veya etnik köken, köken, din veya diğer inançlar, engellilik veya kronik hastalık, yaş, medeni veya sosyal durum, cinsel yönelim, kimlik veya cinsiyete dayalı olarak, öncesinde, sonrasında veya herhangi bir zamanda ayrımcılık tedavi yasaktır. Yunanistan’da ayrımcılığa uğrayan işçilerin maddi ve manevi tazminat talep etme ve ayrıca uygunsuzluk nedeniyle dava açma hakları vardır.
 • Yunanistan’da yaşam ve çalışma koşulları Avrupa Birliği standartlarına uygundur. Yunanistan’da çalışmak isteyen Türk vatandaşlarının Yunanistan çalışma vizesine sahip olmaları gerekmektedir. Yunanistan’da çalışma izni olmadan çalışan kişiler para cezasına çarptırılıyor veya hapse atılıyor ve sınır dışı ediliyor.

Yunanistan Asgari Ücreti Ne Kadar?

Yunanistan’da asgari ücret 2024 itibariyle aylık 758,3 € olarak belirlendi ve 2024’de artırılmadı.

Yunanistan’da asgari ücretin yıllar içindeki gelişimi aşağıdaki tabloda verilmektedir.

yıl Yunanistan asgari ücret

 • 2024 – 2024 €758,3
 • 2013 – 2019 €683,8
 • 2012 €876,6
 • 2010 – 2011 €862,8
 • 2009 €817.8
 • 2008 €794
 • 2007 €730.3
 • 2006 €709.7
 • 2005 €667.7
 • 2004 €630.8
 • 2003 €606.5
 • 2002 €571,2
 • 2001 €543,6
 • 2000 €526.1

Yunanistan ekonomisi, 2008 küresel ekonomik krizinin ardından bir devlet borç kriziyle karşı karşıya kaldı. Ülkede yaşanan ekonomik kriz asgari ücreti de etkiledi. Yunanistan’da asgari ücret 2009-2012’de bilinen en yüksek seviyedeyken, 2013-2019’da 683,8 avroya düştü. OECD verilerinin analizi, Yunanistan’da saatlik asgari ücretin 2009’da 6,8 dolardan 2013’te 5 dolara düştüğünü gösteriyor. OECD verilerine göre, Yunanistan’da 2024’de asgari ücret saatte 5,8 dolar.

Yunanistan’da iş bulmak için gerekenler

Yunanistan’da çalışmak isteyen herkesin çalışma izni alması gerekir. Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı üye ülkeleri vatandaşları ile İsviçre vatandaşlarının Yunanistan’da iş bulmak için çalışma iznine ihtiyaçları yoktur, ancak Yunanistan’da çalışmaya başladıktan sonra oturma izni başvurusunda bulunmaları gerekir. Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ülkeler ve İsviçre dışında üçüncü bir ülke vatandaşı olan yabancıların Yunanistan’da çalışabilmeleri için menşe ülkelerindeki Yunanistan büyükelçiliği veya konsolosluğuna vize başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Yunanistan çalışma vizesi özünde bir D tipi vizedir ve yetkili Yunan makamları tarafından üçüncü ülke vatandaşlarına verilen bu vize, onlara Yunanistan topraklarına 365 güne kadar giriş ve ikamet ve diğer devletlerde dolaşım hakkı sağlar. Schengen bölgesinin 180 gün içinde 90 gün boyunca. D tipi vize, başvuru sahibinin kalış amacına göre düzenlenir. Mevsimlik işçilere, antrenman amaçlı sporculara, antrenörlere ve diğer profesyonellere ve 6 aya kadar staj programına katılan öğrencilere, 1 yıla kadar sanat grubu üyelerine, 11 aya kadar balık işçilerine, tur liderlerine uzun süreli vize verilir. 8 aya kadar gruplar.

Yunanistan’da çalışma vizesi başvurusu için; İngilizce veya Yunanca doldurulmuş başvuru formu, çalışma vizesinin bitiş tarihinden itibaren en az 3 ay geçerli pasaport, sağlık raporu, sabıka kaydı, son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraflar ve çalışma vizesi süresince geçerli seyahat sağlık sigortası olmalıdır. eksiksiz ve usulüne uygun olarak sunulmuştur.

Türk vatandaşlarının Yunanistan’da çalışma hakları nelerdir?

Yunanistan’da çalışmak isteyen Türk vatandaşlarının çalışma izni almaları gerekmektedir. Yunanistan’da çalışmak isteyen bir yabancı işçi, kendi ülkesindeki Yunan büyükelçiliği veya konsolosluğuna vize başvurusunda bulunmalıdır. Yunanistan’da çalışma vizesi başvurusu için; İngilizce veya Yunanca doldurulmuş başvuru formu, çalışma vizesinin bitiş tarihinden itibaren en az 3 ay geçerli pasaport, sağlık raporu, sabıka kaydı, son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraflar ve çalışma vizesi süresince geçerli seyahat sağlık sigortası olmalıdır. eksiksiz ve usulüne uygun olarak sunulmuştur.

Yunanistan’da İşçiler için Eş İkamet İzni Nasıl Alınır?

Yunanistan’da çalışan kişilerin eşleri Yunanistan D tipi vize başvurusu yaparak oturma izni alabilirler. İşçilerin eşleri Yunanistan’da oturma izni başvurusunda bulunurken D tipi vize başvuru formunun aile birleşimi ikamet vizesi başvurusuna ilişkin kısmındaki bilgileri doldurarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yunanistan’da okurken çalışmak mümkün mü?

Yunanistan’da okuyan öğrencilerin öğrenim süresi boyunca haftada 20 saat yarı zamanlı ve tatillerde haftada 40 saat çalışma hakkı vardır.

Yunan üniversiteleri; Lisans, yüksek lisans ve doktora programları ile dünya standartlarında eğitim sunmaktadır. Bir üniversitede okumak için Yunanistan’a gelen öğrenciler, eğitim döneminde haftada 20 saat, tatil döneminde haftada 40 saat çalışma hakkına sahiptir.

Yunanistan’da en yaygın boş pozisyonlar nelerdir?

Yunanistan’da en çok talep gören meslekler; Yazılım geliştirme, mühendislik, hemşirelik, tıp, muhasebe, psikoloji, satış danışmanlığı ve yönetimi, kaynak uzmanlığı ve aşçılık. İnşaat mühendisi açık pozisyonları, Yunanistan kariyer sitelerinde oldukça fazladır ve yalnızca EURES açık pozisyonlarında inşaat mühendisi açık pozisyonları arandığında 250’den fazla açık pozisyon vardır.

Yunanistan’daki Türk İş İlanları Nelerdir?

Ağırlıklı olarak çalışma amacıyla Türkiye’den Yunanistan’a göç edenler; Eğitim, ulaşım ve turizm alanlarında faaliyet göstermektedirler.

Birçok dil okuluna ev sahipliği yapan Yunanistan’ın İngilizce öğretebilen öğretmenlere ihtiyacı var. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’ne göre Yunanistan, dünyada en çok ziyaret edilen 16. ülkedir. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Yunanistan, özellikle resepsiyonist, garson ve konuk görevlisi alımıyla ilgileniyor. Türkiye’den Yunanistan’a çalışma amacıyla göç etmiş kişilerin en popüler mesleklerinden biri taksi şoförlüğüdür. Yunanistan’daki taksi şoförleri hizmetlerini Uber uygulaması üzerinden sunuyor.

Mesaj Bırakabilirsiniz