Geri dönüşüm tesisi kurmak! Plastik, pet şişe fabrikası kurma maliyeti ne kadar?

Plastik geri dönüşüm tesisi kuruluş masrafı, kurulması hakkında bilgiler aktarılırken minimum maliyet için 600 bin TL rakamı iletilip, kuruluş için betonarme alanda kapalı bir tesis yapılması sağlandığı belirtilir. Maliyetler, tesisi kuruluş alanının kiralanması, tesis zemininin betonarme olarak yapılması, makine elemanlarının alınması, tesis için gerekli faaliyet belgesinin alınması için harcanan maddi değerleri içerirler. Tesis kurulumu için 1.000 metrekarelik beton zemin üzerine kapalı tesis binası yapılması veya bu koşula uygun bir bina tesisi kiralanması sağlanır. İşlem sonrasında, ilgili devlet kurumlarına başvuru yapılması ve öncesinde, tesisi alanının hazırlanıp, faaliyet belgesinin alınması sağlanır. Plastik geri dönüşüm tesisi kurma şartları, tesis için eğitim şartları, açılış işlemi başvurusu yeri, açılış için uygunluk yazısı, faaliyet belgesi alım evrakları ve faaliyet belgesi alımı hakkında bilgiler, alt başlıklardan öğrenilirler.

plastik geri dönüşüm

Plastik Geri Dönüşüm Tesisi Makine Alım Maliyeti Nedir?

Plastik geri dönüşüm tesisi makine edinme fiyatı hakkında bilgiler şu şekilde sıralanırlar:

 • Makine alım maliyeti toplamda 350 ila 400 bin TL değer rakamları arasında belirlenir.
 • Tesis kurma maliyetinin büyük bir oranı, makine alım maliyeti olarak hesaplanır.
 • Toplama makineleri, ayırma ve ayıklama makineleri, temizleme makineleri alımları ile farklı tip tesis makineleri değerleri üzerinde toplam makine alım maliyeti belirlenir.

Çevre kirliliğinin önlemesi için temizleme makinelerinin alınması ve ızgara sistemlerinin kurulması işlemlerinin maliyetleri, makine maliyeti değeri içerisinde yer alır. Tesis kiralama yerine inşa sistemi ile oluşturulacak ise tesis binası inşası maddi değeri ile birlikte minimum 600 ila 700 bin TL rakamı arasında maliyet değeri hesaplaması belirtilir.

plastik geri dönüşüm fabrikası maliyeti

Plastik Geri Dönüşüm Tesisi Kurma Şartları Nelerdir?

Plastik geri dönüşün tesisi açma koşulları şu şekilde sıralanırlar:

 • Devlet kurumlarına başvuru yapılmadan önce tesisin hazırlanması şartı aranır.
 • Tesisin kurulumunun betonarme zemin üzerine yapılması şartı aranır.
 • Kapalı tesisler için etrafında minimum 2 metre yükseklikli ve boyalı duvarların yapılması şartı aranır.
 • Dönüşüm işlemi sonucu çıkan kirli suyun temizlenmesi için toplama kanalı ve ızgara sitemlerinin yapılmış olması şartı aranır.
 • Geri dönüşüm plastiklerinin adetlerinin kayıt edildiği sisteme sahip olunması şartı aranır.
 • Tesiste yeterli sayıda personel istihdam etme ve personeller için gerekli tuvalet, soyunma odası, yemekhane birimlerinin yapılmış olması şartı aranır.
 • Yasal olarak faaliyete hazırlık için gerekli yasal belgelerin alınması şartı aranır.

Plastik Geri Dönüşüm Tesisi Kurma İçin Eğitim Şartı Nedir?

Plastik geri dönüşüm tesisi açma eğitim koşulu hakkında bilgiler şu şekilde sıralanırlar:

 • Plastik geri dönüşüm tesisi açmak için devlet tarafından zorunlu tutulan çalışan eğitimlerinin verilmesi sağlanır.
 • Eğitim şartı tesiste çalışan personeller için uygulanır.
 • Plastik geri dönüşüm tesisleri kendi personellerine, atıkların yönetimi, toplanması, ayrılması, geri dönüştürülme işlemi, tesis temizliğinin yapılması ve kayıtların tutulması konularında eğitim verme şartını sağlamalıdırlar.

Plastik Geri Dönüşüm Tesisi Kurma Başvurusu Nereye Yapılır?

Plastik geri dönüşün tesisi açma müracaat yeri, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleridir. İlk aşamada kuruma başvuru yapılarak, tesisin bakanlıkça incelenmesi ve inceleme sonucu, plastik geri dönüşüm tesisi için uygunluk yazısı alımı yapılması sağlanır. Uygunluk yazısı belgesinin alımı ile Çevre Ve Şehircilik Bakanlığına tekrar başvuru yapılarak, plastik geri dönüşüm tesisi kurma için faaliyet belgesi alım işlemi tamamlanır.

plastik geri dönüşüm1

Plastik Geri Dönüşüm Tesisi Uygunluk Yazısı Nasıl Alınır?

Plastik geri dönüşüm tesis uygunluk yazısı edinme işlemi adımları şu şekilde sıralanırlar:

 • Tesise ilişkin kira veya tapu belgeleri, kuruluş evrakları, tesis’in ait olduğu kişiye ait nüfus cüzdanı, imza sirküsü belgesi ile tesisin bulunduğu ilde yer alan Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne gidilir.
 • Müdürlük çalışanlarına evraklar iletilip, uygunluk yazısı alım talep dilekçesi doldurulup, imzalanır.
 • Bu dilekçe iletimi ile talep kayda alınıp, tesisin kurumca incelenme işlemleri yapılır.

Adımların tamamlanması ile tesisin faaliyet şatlarına uygunluk taşıması halinde, Plastik geri dönüşüm tesisi uygunluk yazısı sunulur. Bu yazı ile ikinci başvuru aşamasına geçilir.

Plastik Geri Dönüşüm Tesisi Faaliyet Belgesi Alım Evrakları Neler?

Plastik geri dönüşüm tesis çalışma belgesi evrakları şu şekilde sıralanırlar:

 • Tesis sahibinin nüfus cüzdanı,
 • Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Uygunluk Yazısı,
 • Tesisin sanayi sicil belgesi,
 • Mali sigorta poliçesi,
 • İşletme kapasite raporu,
 • İmza sirküsü, faaliyet belgesi alımı ile tesis açılışı yapılması için gerekli olan evraklardır.

Plastik Geri Dönüşüm Tesisi Kurma İçin Faaliyet Belgesi Nasıl Alınır?

Plastik geri dönüşüm tesis açılış faaliyet belgesi alma işlemi için izlenen adımlar şu şekilde sıralanırlar:

 • Tesisin bulunduğu ilde yer alan Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne gidilir.
 • Müdürlükte yetkili çalışanlara, uygunluk yazısı belgesi, nüfus cüzdanı, tesis sanayi sicil belgesi, imza sirküsü, mali sigorta poliçesi, işletme kapasite raporu, evrakları iletilir.
 • Plastik geri dönüşüm tesisi açmak için faaliyet belgesi alımı talep edilir.
 • Evrakların incelenmesi ile kişiye faaliyet belgesi alım dilekçe talep formu iletilir.
 • Form doldurulup imzalanarak, teslim edilir.

Bu adımlar ile belge alımı için başvuru tamamlanır. Tesisin incelenmesi ve uygunluğun teyidi ile tesise yönelik plastik geri dönüşüm tesisi açılışı için uygun faaliyet raporu verilir. Faaliyet raporunu ve uygunluk yazısını alan tesisler, Plastik geri dönüşüm tesisi kurma işlemlerini tamamlayarak, çalışma faaliyetlerine geçiş yaparlar.

Mesaj Bırakabilirsiniz