Eczane Açmak! 2023 Maliyeti Ne Kadar Gereken Belgeler ve Şartlar

Eczane açmak, her zaman ihtiyaç duyulan ve çok karlı iş kollarından biridir. Sağlık konusunda yaşanan gelişmeler ve sağlık için harcanan miktarlar her geçen gün biraz daha artmaktadır. Dolayısıyla bu sektördeki iş hacmi de genişlemektedir. Eczaneler her zaman gerekli olan bir iş kolu olması ve karlı bir iş olması amacı ile birçok kişi eczane açmak istemektedir. Fakat eczane açmanın birtakım şartları vardır. Bu şartları taşımak ve eczane açmak için nelerin gerekli olduğunu bilmek gerekir.

Eczane Acmak

Eczane Açmak İçin Gerekli Prosedürler Nelerdir?

Türkiye’de bir eczane açmak isteniyorsa, öncelikle;

  • Kişi eczacılık bölümünü bitirmiş ve diploma almış olması
  • Eczacılık bölümünü bitiren ve diplomayı alan kişi ilk etapta bir yıl kadar eczanede çalışması
  • Bir yıl çalıştıktan ve deneyim kazandıktan sonra kendi eczanesini açması mümkündür.

Gerekli diploma ve deneyimi kazandıktan sonra eczane açmak isteyen kişi için yine birtakım şartlar vardır.

Kişinin istediği yerde bir eczane açması mümkün değildir. Bu konuda TÜİK tarafından eczane açılacak olan bölgenin nüfusu ve nüfusa göre eczane sayısı belirlenmektedir. Buna göre eczane açmak uygun görülen yerlere eczane açma izni verilmektedir. Eczane açmak için kişinin meslek yılı, eczacılık konusundaki deneyimi, mezuniyet derecesi, yüksek lisans veya doktora yapmış olması dikkate alınan konulardandır. Bu konuları tamamlanmış ve iyi donanıma sahip olan eczacılar daha avantajlı bir durumdadır.

Eczane Açmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Eczacılık bölümünü bitiren, diplomasını alan ve diğer şartları yerine getiren kişi eczane açmak için birtakım belgeleri tamamlamak zorundadır. Eczane açmaya karar verdikten sonra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun verdiği ilanlar takip edilmelidir. Kurum tarafından eczane açmaya uygun görülen yerler için ilan verilmektedir. Bu ilan yayınlandıktan sonra 30 gün içerisinde gerekli belgeleri tamamlayarak başvuru yapmak gerekmektedir.

Eczane Acmak2

Başvuru yapmak için gerekli olan belgeler şu şekildedir:

  • Kişinin T.C. kimlik numarası,
  • Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış eczacılık diploması,
  • Eczacılık yapmaya engel herhangi bir mahkûmiyet durumunun olmadığına dair yazılı belge
  • Mesleki hayatını gösteren özgeçmiş,
  • Hizmet puanını, hizmet yerini ve hizmet süresini gösteren belge. Bu belge Türk Eczacıları Birliği’nden veya Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınması gerekmektedir.
  • Bir yıl yardımcı eczacılık yaptığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış olan belge.
  • Eczacılık yapmayı engelleyecek bir hastalığının bulunmadığına dair sağlık raporu olması gerekmektedir. Bu rapor uzman hekim raporu olması gerekir.

Bütün belgeleri tamamlayıp başvuru yapıldıktan sonra başvuru bitiminden itibaren 10 gün içinde yerleştirme puanları hesaplanmaktadır. Bu puanlar ve tercih sırası göz önüne alınarak kişinin eczane açma hakkı belirlenmektedir. Kişi eczane açma hakkını kazandıktan sonra, sonuçlar ilan edildiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde tamamladığı belgelerin asıllarını il veya İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

Eczane Açılacak Yerin Özellikleri Nelerdir?

Eczane açılacak olan yerin veya dükkânın birtakım özellikleri karşılıyor olması gerekmektedir. Bu konular şu şekildedir; Öncelikle eczane açılacak dükkânın giriş katının yüksekliği 2,40 metreden daha az olmamalıdır. Eczane açılacak olan mekân havadar ve aydınlık olmalıdır. Eczane açılacak olan dükkânda herhangi bir rutubet ortamı olmamalıdır.

Eczane Acmak3

Açılacak Eczanenin Konumu Önemli mi?

Dükkânın zemini karo ya da mermer ile kaplı olması gerekir. Eczaneye gelen müşterilerin oturabileceği ya da bekleye bileceği bir yerin olması gerekir. Eczanedeki laboratuvar ortamlarının, gelen hastalarla ayrılmış olması gerekmektedir. Açılacak olan eczanenin cephesi caddeye veya sokağa bakıyor olması gerekmektedir. Kişilerin serbest bir şekilde girip çıkabileceği bir konumda olması gerekir. Bütün bu şartları taşıyan bir dükkân eczane açmak için uygun demektir.

Eczane Açmanın Maliyeti Ne Kadar?

Eczane açmak ile ilgili gerekli şartları ve belgeleri tamamlayan kişi eczane açarken birtakım maliyetleri de göz önüne almalıdır. Bu maliyetler eczane açılacak olan yerin büyük ya da küçük oluşuna göre değişiklik göstermektedir.

Açılacak olan dükkânın uygun hale getirilmesi için yapılacak olan tadilat, tamirat işlemleri gibi maliyetler mevcuttur. Aynı zamanda eczane çalışanlarının giderleri olacaktır. Eczane maliyeti belirlerken net bir fiyat vermek mümkün değildir. Açılacak olan dükkânın uygun hale getirmek için birtakım harcamalar gerekmektedir. Bu harcamalarda değişiklik göstermektedir.

Mesaj Bırakabilirsiniz